Áraink

ÁRJEGYZÉK
Érvényes 2020. március 1-jétől
Könyvelés
Egy könyvelési tétel rögzítésének a díja 168,- Ft / tétel
Minimum díj:
Havi könyvelési gyakoriság esetén 30.000,- Ft / hó
Negyedéves könyvelési gyakoriság esetén 60.000,- Ft / név
Éves könyvelési gyakoriság esetén 120.000,- Ft / év
Kedvezmény havi könyvelési gyakoriság esetén:
300 tétel feletti részre 25%
400 tétel feletti részre 50%
Beszámoló készítés, könyvviteli zárlat
Év végi, vagy megszűnés, átalakulás esetén készítendő beszámoló és kapcsolódó adóbevallás díja:
Havi könyvelési gyakoriság esetén Az előző évi könyvelési díj egy havi átlaga
Negyedéves könyvelési gyakoriság esetén Az előző évi könyvelési díj egy névi. átlaga
Éves könyvelési gyakoriság esetén Nem számítunk fel külön díjat
Évközi mérleg készítése:
Havi könyvelési gyakoriság esetén Az előző évi könyvelési díj egy havi átlagának 50%-a
Negyedéves könyvelési gyakoriság esetén Az előző évi könyvelési díj egy név.-i átlagának 50%-a
Házipénztár vezetése
A házipénztár vezetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat vállaljuk, ide nem értve a gazdasági esemény megtörténtekor kiállítandó bizonylatok elkészítését. (A házipénztárban szereplő tételek helyességét és jogosságát megbízonknak ellenőriznie, és a tételt aláírásával jóváhagynia kell. Az aláírás elmulasztásával járó jogkövetkezmények megbízónkat terhelik.)
50db bizonylatig 5.000,- Ft / hó
51db bizonylattól 10.000,- Ft / hó
Analitika
Folyószámla analitika Nem számítunk fel külön díjat
ÁFA analitika Nem számítunk fel külön díjat
Tárgyi eszköz nyilvántartás (karton nélkül) Nem számítunk fel külön díjat
Tárgyi eszköz karton Megbízó feladata
Leltár Megbízó feladata
Készletnyilvántartás Megbízó feladata
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása Megbízó feladata
Bérszámfejtés
Egyszerűbb bérszámfejtési esetek (GYES, GYED, személyes közreműködő csak EHO-t fizet...) 2.000,- Ft / db / hó
Normál bérszámfejtési esetek (munkaviszonyos, megbízásos, egyszerűsített foglalkoztatott, betegszabadságon lévő, táppénzes...) 2.500,- Ft / db / hó
Bonyolultabb bérszámfejtési esetek (béren kívüli juttatásban részesülők...) 2.700,- Ft / db / hó
Letiltásos dolgozók 3.000,- Ft / fő / hó
Dolgozó adóhatósági bejelentése 2.000,- Ft / fő
Dolgozó kilépésekor elkészítendő igazolások, és a dolgozó adóhatósági kijelentése 3.000,- Ft / fő
Év végi igazolás az adott évi jövedelemről, valamint a levont adókról és járulékokról (ide nem értve az SZJA bevallás elkészítését) Az előző évi bérszámfejtési díj egy havi átlaga
Könyvvizsgálat
200-500 millió Ft éves árbevétel 220.000,- Ft / év
500 millió Ft feletti éves árbevétel Egyedi megállapodás alapján
Eseti
Tanácsadás (adó, munkaügyi, pénzügyi, számviteli) 9.000,- Ft / óra
Adóhatósági képviselet 8.000,- Ft / óra
Könyvvizsgálati feladatokban való közreműködés (konzultáció, többlet kimutatások a könyvvizsgáló részére) 7.500,- Ft / óra
Testületi üléseken való részvétel 7.500,- Ft / óra
Ügyintézés (adó, munkaügyi, pénzügyi, számviteli) 6.500,- Ft / óra
Hitelkérelemhez adatszolgáltatás 6.500,- Ft / óra
Egyéb díjak
Nyomtatvány költség átalány 500,- Ft / hó
KSH jelentések 2.500,- Ft / jelentés
Hatósági bejelentések, engedélyeztetések. (Ezen tevékenységek megbízó feladatkörébe tartoznak, de az adó és társadalombiztosítással kapcsolatos bejelentéseket egyedi megbízás alapján megbízott elvégzi.) 4.000,- Ft / alkalom

Az árjegyzékben szereplő összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák,
valamint csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak!