Szolgáltatások

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az ügyfelek rendelkezésére:
 • könyvvizsgálat
 • könyvelés
 • adótanácsadás, adószakértés
 • bér és munkaügyi feladatok ellátása
 • hitelkérelmek összeállítása
 • számviteli szabályzatok készítése
 • vállalkozások összes pénzügyi-számviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása
 • rendszerszervezés

Igény esetén a szolgáltatásainkat ügyfeleinknél helyszínen is ellátjuk!

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Véleményünk szerint a könyvvizsgálói feladatok a való életben a fenti megfogalmazáson túlmutatnak. Egy felelősségteljes könyvvizsgáló állandó kapcsolatban van a vállalkozással. A vezetőséggel együtt dolgozva és gondolkozva építő jellegű tanácsokkal látja el a vállalkozást, felhívja a figyelmet az esetleges gyenge pontokra.

Könyvelés

Társaságunk a könyvelési során az alábbi feladatokat látja el:
 • kapcsolattartás biztosítása a cég vezetőjével
 • a könyvelésre átadott számlák ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok külsőre megfelelnek-e a számviteli törvényben előírtaknak
 • kontírozás, adatrögzítés
 • a megfelelő bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése és leadása a hivatalokhoz
 • igény szerinti kimutatások elkészítése
 • folyamatos konzultáció a vezetőséggel és tájékoztatás nyújtása a változásokról
 • a cégvezető figyelmének felhívása a szabálytalan működésre, tájékoztatás a szabálysértés várható következményeiről

Adótanácsadás, adószakértés

Magyarországon az elmúlt években szinte exponenciálisan megnőtt az adótörvények módosításának száma. Ilyen mértékű és ütemű jogszabályi változásra egy vállalkozás vezetése sem képes önerőből felkészülni. Könyvelőirodánk munkatársai jártasak a hazai adózás területén, képesek vagyunk olyan tanácsokkal ellátni ügyfeleinket, amelyek alapján eleget tudnak tenni az adótörvényi előírásoknak és az adófizetést is optimalizálni tudják.

Bér- és munkaügyi feladatok

Munkatársaink többéves bérszámfejtői tapasztalattal rendelkeznek. Képesek vagyunk arra, hogy a vállalkozások teljes bérszámfejtési és TB ügyintézési feladatait, valamint a munkaügyi ügyintézését ellássuk, létszám korlátra tekintet nélkül. Technikai hátterünk biztosítja a közvetlen bérfeladást a könyvelő programba.

Hitelkérelmek összeállítása

Az utóbbi években megnőtt a pályázatok, valamint a hitelkérelmek összeállításával kapcsolatos igény a vállalkozások részéről. Társaságunk egyedi igények alapján vállalja a különböző pénzintézetekhez, alapítványokhoz a hitelkérelmek, üzleti tervek összeállítását külön megállapodás alapján.

Rendszerszervezés

Társaságunk egyedi megbízás alapján vállalja a könyvelő és bérszámfejtő szoftverek tesztelését, rendszertervének elkészítését valamint annak beüzemelését és betanítását.